WAAROM?

Waarom begin je een woonzorgvoorziening?
Wanneer je ouder wordt en je kunt nog steeds goed vooruit, dan is er niks aan de hand. Maar wat als je ouder wordt en je gezondheid je parten speelt? Dan mag je hopen dat je hier in Nederland fatsoenlijk en met respect wordt verzorgd.
Een landelijk onderzoek (2009) onder bewoners, hun familie en personeelsleden van 23 verpleeg- en verzorgingshuizen schetst een dramatisch beeld van de omstandigheden in de instellingen. Bijna alle 1100 ondervraagden vinden de zorg onder de maat. De werkdruk is te hoog, er is onvoldoende zorg, aandacht en privacy voor de bewoners en nog steeds komen er gedwongen scheidingen voor.

Ruim 90 procent van het personeel vindt dat de grens is bereikt, dan wel overschreden. Het gebrek aan tijd leidt tot mensonwaardige en soms mensonterende situaties. Er wordt gemeld dat bewoners geregeld of vaak te lang op bed liggen, er is te weinig tijd voor toiletbezoek en bewoners krijgen om deze reden vaak een luier om. Soms komen mensen helemaal het bed niet uit of zitten de hele dag in de stoel voor zich uit te kijken. De geënquêteerden maken zich het meest zorgen over de gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan van bewoners. Ze spreken over vereenzaming, vervuiling, onveiligheid, uitzichtloosheid, afstomping en door dit alles snellere achteruitgang dan nodig is.

De allerhoogste tijd om een oplossing te zoeken.