ZORG OP MAAT

Hapertse Kluis biedt zorg op maat. Wij bieden u als het nodig is volledige verzorging/verpleging in uw zorgstudio. De 24-uurszorg is in handen van gediplomeerd en ervaren personeel. We stemmen het zorgpakket, van huishoudelijke hulp tot volledige verpleging, af op uw wensen. Al onze medewerkers staan dag en nacht voor u klaar om u te ondersteunen in alle dagelijkse taken. Het allerbelangrijkste is dat u zich thuis voelt.

Hapertse Kluis biedt levensloopbestendig wonen. U kunt dus bij ons blijven wonen, ongeacht de ontwikkeling in uw zorgbehoefte, zolang dit medisch verantwoord is. Woonzorg Hapertse Kluis vormt een hoogwaardig alternatief voor het reguliere verzorging of verpleegtehuis, waar mensen een echt thuis vinden. Ook hier staat de mens centraal en pas dan zijn ziekte of beperking.

Hapertse Kluis kan in zeldzame omstandigheden besluiten dat overplaatsing naar een andere zorgvoorziening is gewenst. Hierbij kan gedacht worden aan
ernstige gevaarscriteria voor de bewoner of zijn/haar omgeving. Hierbij wordt ten alle tijden eerst overleg met interne en externe deskundigen opgezocht.

Zorgplan

Het zorgteam bestaat uit helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, de locatiemanager en woonzorgcoördinatoren. woonzorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle zorgaspecten van een of meer bewoners. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor familie van bewoners.