ONZE VISIE

Hapertse Kluis biedt ouderen een thuis in een veilige en comfortabele omgeving, waar de zorg zich aanpast aan uw wensen, waarden en normen. Hapertse Kluis heeft als visie dat niet de bewoner zich aanpast aan de verzorgende, maar de verzorgende zich aan de bewoner. Liefdevolle, persoonlijke zorg en verpleging zijn vanzelfsprekend.

Wij houden rekening met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis.

Onze missie: Wij verlenen zorg zoals we die zelf ook zouden willen ontvangen. Ouderen die zorg nodig hebben, zoeken vaak nieuw evenwicht in hun leven, waarbij de normen en waarden een zeer belangrijke plaats innemen. We maken de overgang van de thuissituatie naar het wonen in Hapertse Kluis zo klein mogelijk.

Eigen regie behouden
Ouder worden en beseffen dat het fysiek en mentaal niet meer zo lukt, is een moeilijk proces. Het is belangrijk dat de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie houdt. De bewoners bepalen in hoge mate zelf wat er wel en niet in hun leven gebeurt. De verzorgenden en verpleegkundigen van Hapertse Kluis helpen en ondersteunen bewoners waar die dat willen.

Zorgzaamheid voor onze bewoners staat dus centraal. We zien niet alleen de kwaal, maar de totale mens, die respect verdient en met waardigheid het laatste deel van zijn of haar leven bij ons doorbrengt.